Stichting PaRDeS - bronnen van joodse wijsheid

Inspiratiemiddag 2016. Thema 'Hoe vluchtelingen een thuis te bieden'.

Lees hier een verslag.

Column: Is elke religie potentieel gevaarlijk? 

 

Parasha van de Week 

Waètchanan

  
Èrèts Jisraëel, het beloofde land 
 

 

Reizen door de Tora in 54 etappes

Binnenkort verschijnt een bijzondere publicatie

meer …

Welkom op de site van

Stichting PaRDeS

(voorheen B. Folkertsma Stichting voor Talmudica)

De Stichting PaRDeS is een studiecentrum waar iedereen welkom is die meer over het jodendom wil weten. 

Het hart van de stichting wordt gevormd door de Aschkenasy Bibliotheek, een verzameling van meer dan 8000 boeken die alle standaardwerken op het gebied van de joodse traditie omvat.

De Stichting wil iedereen laten kennismaken met het jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Stichting doet dat door lezingen en studiedagen te organiseren, cursussen te geven en het blad Tenachon uit te geven.

De Stichting is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn prof. dr. Yehuda Aschkenasy z.l.

                                                                                

  
Stichting PaRDeS

Tel: 0183 – 645006

e-mail: info@stichtingpardes.nl

Bezoekadres:

Claude Debussylaan 2-8
1082 MD Amsterdam

Postadres

Stichting PaRDeS
Postbus 325
4200 AH GORINCHEM

Rondleiding door de Yehuda Aschkenasy bibliotheek 

  


Contact

Tenachon # 31

Webshop