13-4-2018; Mosje, Mozes, Moesa, een spirituele reus

Mosje, Mozes, Moesa,

een spirituele reus 

De afschaffing van de slavernij of de afwijzing van hebzucht als een economie gebaseerd op het gouden kalf, de tien geboden als charter voor de mensheid, dan wel de afwijzing van moderne dictators als Farao's, al deze  zaken gaan terug op de gestalte van Mozes als spirituele reus.

De drie religies: jodendom, christendom en islam, houden deze profeet van God in hoge ere.

Toch doen ze dat op geheel eigen wijze: zo vertelt het jodendom dat de kleine Mozes de kroon van het hoofd van de Farao afslaat.

Het land is het uiteindelijke doel van de roeping van Mozes (al mocht Mozes dat zelf niet betreden), terwijl het christendom in Mozes een voorafbeelding van Jezus ontwaart (denk ook aan de transfiguratie).

De islam ziet in Mozes (de meest genoemde figuur in de Koran) de profeet die de ethische voorschriften aan de gelovigen meedeelt. Dat Mozes de raadselachtige al-Chidr wil vergezellen, maar daarin uiteindelijk niet slaagt is zo'n episode die smeekt om toelichting!

In deze cursus willen we de blijvende actualiteit van Mosje, Mozes, Moesa verkennen aan de hand van de heilige teksten in elk van de drie religies.

Deze teksten Tora en midrasj /Bijbel en kerkvaders /Koran en hadith, zullen door bij uitstek deskundige vertegenwoordigers van die religies zelf worden vertolkt:
Leo Mock, Marcel Poorthuis en Abdoellah Moulay.

Deze cursus is mede in overleg met de PKN georganiseerd, maar valt verder onder verantwoordelijkheid van PaRDeS. Het betreft een pilotproject dat zou kunnen uitmonden in een tweedaagse voor pastores en leraren *), waarin een grondige confrontatie met de drie religies wordt gerealiseerd en waarin naast teksten ook audiovisuele media zullen worden gebruikt.

De locatie van de tweedaagse zal zelf een plek met grote spirituele dimensie zijn. Over dat vervolg zal nader bericht volgen.

*)

De cursus van vier bijeenkomsten staat overigens verder los van dit vervolg. 


Wanneer: 

9 maart Moulay Abdoellah Ghzili (Islam)

16 maart Leo Mock (Jodendom)

23 maart Marcel Poorthuis (Christendom)

13 april gedrieën.

Inleiders:

Moulay Abdoellah Ghzili   Leo Mock        Marcel Poorthuis 

Tijd: 

14.00 - 16.00 uur

Cursuscoördinator: Marcel Poorthuis


Waar: De cursus vindt plaats in de Goliath-zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek van de Stichting PaRDeS op de centrale locatie:
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.

Aanmelden: via deze link of  info@stichtingpardes.nl.

Kosten: € 80,-


Meer info: mail met m.j.h.m.poorthuis@uvt.nl  of bel 035 - 683 54 37.


Bekijk de flyer.