21 oktober; Studiereis Egypte

Egypte – studiereis

met een joodse invalshoek

Op 19 maart 2019 vertrekt een groep met 25 leden van verschillende Liberaal Joodse Gemeenten naar Egypte voor een 14-daagse studiereis. Om deze reis te organiseren wordt samengewerkt met Djoser, specialist in Egyptereizen. Ter voorbereiding op de reis is er op 21 oktober eerst een besloten voorlichtingsbijeenkomst voor (potentiële) deelnemers, met daarna een openbare lezing in samenwerking met PaRDeS, over de beroemde geniza van de Ben Ezra synagoge in Caïro.

Voorlichtingsbijeenkomst in De Nieuwe Poort

14.00 Informatie over de veiligheidssituatie in Egypte door Chaim van Unen.

14.15 Toelichting op de reis met Power-Point presentatie door Rachel Reedijk.

15.00 Gelegenheid om vragen te stellen.

15.15 Pauze.

Geniza-lezing door rabbijn Ira Goldberg in samenwerking met PaRDeS

In 1896 beklom Talmoedgeleerde Solomon Schechter een trapje in de vrouwenafdeling van de Ben Ezra synagoge in Fustat, het oude Caïro. Op het spoor gezet door twee excentrieke Schotse tweelingzusters, trof hij 190.000 unieke documenten aan: de geniza die het joodse leven alsmede een complete Mediterrane beschaving blootlegde.

Rabbijn Ira Goldberg gaat in zijn lezing in op de historische context. Ook zal hij laten zien dat materiaal uit de geniza gebruikt is in de Sidoer, het joodse gebedenboek.


Plaats: De Nieuwe Poort

Adres: Claude Debussylaan 2

Tijd: 15.30 tot 17.00 uur

Entree: € 10,00.


Informatie kunt u desgewenst opvragen bij de initiatiefnemers achter de Egypte-reis:

Chaim van Unen, email: cvanunen@hetnet.nl 

Rachel Reedijk, email: rachman@kpnmail.nl