15 mei 2019; Wat is liefde?

Wat is liefde?

Vijf avonden inspiratie over

het thema ‘liefde’ met als gids:

Wat is Liefde? Een pleidooi voor herijking
 

 

De deelnemers worden door dr. G.J. Kloens (*) meegenomen op een boeiende ontdekkingsreis door de geschiedenis. Van het vroege Jodendom en de oude Grieken, via de middeleeuwen naar de moderne tijd. Tal van grote denkers en invloedrijke theorieën passeren de revue. Kunnen zij handvatten bieden om de liefde te herontdekken en te praktiseren?

Tijdens de vijf avonden gaan we met elkaar in gesprek over het thema ‘liefde’. Na een korte inleiding wordt een tekst uit een boek, geschrift of een specifieke denker tegen het licht gehouden. Deze tekst is voorafgaand aan de bijeenkomst door de deelnemers bestudeerd. Er is tevens een mogelijkheid om aantekeningen te maken in een persoonlijk liefdesdagboek, zodat de ontdekkingsreis door de geschiedenis ook kan uitmonden in persoonlijke ontdekkingsreis (‘hoe is de liefde in mijn hart, hoofd en handelen verankerd?’).

De inspiratie-avonden over de liefde worden georganiseerd door Stichting PaRDeS in samenwerking met SHaRE Healthcare.

Woensdag 15 mei 2019; 29/5; 12 & 26/6. De datum voor de laatste bijeenkomst in overleg vast te stellen.

20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 95,-

 

Programma

Eerste avond: (de postmoderne tijd en de crisis van de liefde)

Na een korte inleiding wordt het volgende citaat van Martin Buber uit 1951 besproken:

“Intussen is in de mensheid de grote crisis van de cultuur, die een crisis van de Mens is, steeds duidelijker aan de dag getreden. Alle oerbindingen schijnen los te raken, alle oergegeven schijnt in verval te zijn. De mens proeft, zoals hij zegt, het niets en laat het nog op zijn tong vergaan, of hij vult de zinledig gevulde ruimte van zijn bestaan met de veelheid van de programma’s.” (In: Wat is Liefde?, p. 15)

Lezen voorafgaand aan eerste avond: Inleiding (p. 11-18), Hoofdstuk 5 (p. 130-155).
Facultatief: Hoofdstuk 5, paragraaf 5.9 (p. 155-174).

Persoonlijke liefdesdagboek: maak aantekeningen over de leesstof en formuleer je eigen opvattingen over het thema ‘crisis van de liefde’. Ga jijzelf gebukt onder deze crisis of ben je in staat om een persoonlijk antwoord te geven?

Tweede avond: (het Jodendom en de Grieken)

Na een korte inleiding wordt een spreuk uit het wijsheidsboek Pirkei Avot van Hillel besproken:

“Als ik er niet voor mezelf ben, wie is er dan voor mij? Als ik er alleen voor mezelf ben, wat ben ik dan? En indien niet nu, wanneer dan wel?” (In: Wat is Liefde?, p. 40)

Lezen voorafgaand aan tweede avond: Hoofdstuk 1 (p. 19-62).

Persoonlijke liefdesdagboek: op welke wijze geef jij gestalte aan de balans tussen zelfliefde en het liefhebben van andere mensen? Wat vind jij vervolgens van het idee van Levinas als zou de leefregel van het liefhebben wijzen op een grenzeloze, asymmetrische verantwoordelijkheid voor de ander? (p. 30).

Derde avond: (Het vroege Christendom, de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd)

Na een korte inleiding wordt het volgende citaat van Augustinus besproken:

Ondervraag uzelf diepgaand … onderzoek de voorraadkamers van uw binnenste. Kijk nauwkeurig hoeveel liefde u nog in voorraad hebt, en vul uw voorraad zonodig aan. Houd dat soort schatkamers goed in de gaten. Van binnen moet u rijk zijn.… Als u de liefde in bezit wilt hebben, moet u uzelf zoeken en uzelf vinden.” (In: Wat is Liefde?, p. 71)

Lezen voorafgaand aan de derde avond: Hoofdstuk 2 en 3 (p. 63-99).

Persoonlijke liefdesdagboek: onderzoek de persoonlijke voorraadkamer van jouw hart, kijk nauwkeurig hoeveel liefde je nog in voorraad hebt, en bekijk op welke wijze de voorraad op orde gehouden kan worden. Kan je je vinden in Augustinus’ idee dat deze voorraadkamer van de liefde niet afhankelijk is van de goedheid of slechtheid van een ander?

Vierde avond: (Kierkegaard en de negentiende eeuw)

Na een korte inleiding wordt het begrip ‘Helbredelse i Grunden’ (‘genezing in en vanuit de grond’) van Kierkegaard (In: Wat is Liefde?, p. 111) besproken.

Lezen voorafgaand aan de vierde avond: Hoofdstuk 4 (p. 100-129).

Persoonlijk liefdesdagboek: maak in je dagboek aantekeningen over de invloeden uit jouw levensgeschiedenis (opvoeding, cultuur e.d.) op jouw proces van zelfwording. Kan jij, in Kierkegaards terminologie, zeggen dat ‘je door de liefde bent gegrepen?’

Vijfde avond: De vijf eisen van de liefde

Na een korte inleiding bespreken we aan de hand van het persoonlijke liefdesdagboek de Vijf Eisen van de Liefde (In: Wat is Liefde?, hoofdstuk 6.1 t/m 6.2) en de toekomst van de liefde (In: Wat is Liefde?, hoofdstuk 6.3 en Beschouwing)

Lezen voorafgaand aan de vijfde avond: hoofdstuk 6 (p. 175-202).

Persoonlijk liefdesdagboek: maak een persoonlijke schets van de vijf eisen van de liefde? Welke van de eisen is goed ontwikkeld en voor welk van de eisen is er werk aan de winkel?

Meer informatie en aanmelden: kloensgertjan@gmail.com


* Dr. G.J. Kloens (1965) is gepromoveerd psycholoog, relatietherapeut, seksuoloog en supervisor Cognitieve Gedragstherapie. Hij is als docent verbonden aan verschillende instellingen, zoals RINO Groep, manager behandelzaken van de SPA-Mentrum HOV-klinieken in Amsterdam en mede-eigenaar van SHaRE Healthcare, een klein instituut op het terrein van de positieve psychologie. Samen met zijn levenspartner drs. G. Van Duijn schreef hij drie boeken over de thema’s ‘liefde’ en ‘duurzame liefdesrelaties’.

www.share-healthcare.org / www.verbeterjerelatie.nl