Rabbijnse parabels; 15 november

Rabbijnse Parabels

als sleutel tot de Tora

In de rabbijnse literatuur, die vanaf de derde eeuw is opgeschreven, vinden we zeer vele gelijkenissen of parabels, in het Hebreeuws mesjalim (enkelvoud: masjal) genoemd. Deze zijn vooral te vinden in de commentaren op de Hebreeuwse Bijbel die midrasj worden genoemd. Vaak worden deze, terecht, vergeleken met de gelijkenissen die toegeschreven staan aan Jezus. In tegenstelling tot deze laatste zijn de rabbijnse parabels meestal bedoeld om een bijbeltekst te verklaren. Dat heeft te maken met hun situering in de midrasj. Vele, maar niet alle mesjalim, gaan over een koning en zijn relatie met zijn zonen, zijn vrouw, zijn slaven, of zijn huishouding. Andere gaan bijvoorbeeld over dieren en doen denken aan Griekse fabels. In deze cursus maken we kennis met een aantal van deze rabbijnse mesjalim  die we samen gaan lezen en bestuderen.

Als u een voorproefje wilt, ga dan eens kijken op www.parabelproject.nl 


Wanneer: Vrijdag 15 november

Let op: de datum was eerst 1 november.
Maar dan is Station Zuid onbereikbaar.

Dus 2 weken opgeschoven.

Tijd: 11.00 – 13.00 uur

Cursusleider: Lieve Teugels

Waar: De cursus vindt plaats in de Goliath zaal van de Yehuda Aschkenasy-bibliotheek op de centrale locatie:
Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2,1082 MD Amsterdam.


Kosten: € 20,-


U schrijft zich in door tevoren het cursusgeld over te maken op de bankrekening van de Stichting PaRDeS: NL 80 RABO 0129 9836 59.

Aanmelden: 

Klik op deze link.

Meer info: mail met lieveteugels@me.com of 06 24363493.


Lieve Teugels is universitair docent Jodendom en Hebreeuws aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam. Eerder was zij verbonden aan de Universiteit Utrecht en aan het Jewish Theological Seminary in New York.

Lieve publiceerde recentelijk een editie van parabels in de Mechiltot, de oudste Midrasjiem op het boek Exodus: Lieve M. Teugels, The Meshalim in the Mekhiltot. An Annotated Edition and Translation of the Parables in Mekhilta de Rabbi Ishmael and Mekhilta de Rabbi Shimon bar Yochai (TSAJ 176), Mohr Siebeck, Tübingen (2019).


Voorbeeld van een parabel:

Spreuken (misjlei) van Salomon, zoon van David, koning van Israël” (Spreuken 1:1) (…)

Denk niet gering over de masjal want het is dankzij haar dat de mens tot de woorden van de Tora geraakt.
Een masjal, waarmee kan men dit vergelijken?
Met een koning die goud van zijn huis had verloren, of een kostbare parel; is het niet dankzij een lontje van een paar cent dat hij die zal vinden?
Zo ook, laat de masjal niet gering zijn in uw ogen. Laat het je bekend zijn dat Salomon door middel van deze masjal kwam tot de kleinste details van Tora!’

Uit: Midrash op het Hooglied, 1:8


Download de flyer