Legaten, Giften en ANBI

De Stichting PaRDeS is een onafhankelijke en niet gesubsidieerde non-profitinstelling. Voor de uitvoering van ons werk steunen wij voor het overgrote deel op donaties en giften van instellingen en particulieren. De donateurs vormen het draagvlak, zowel moreel als financieel. Zonder dat draagvlak kunnen wij ons werk niet goed doen.

U kunt ons werk op verschillende manieren steunen:

  • door donateur te worden voor minimaal € 15 (klik hier om het machtigingsformulier te downloaden)
  • een éénmalige schenking te doen
  • in uw testament een bijdrage aan onze stichting op te nemen.

Ons rekeningnummer voor donaties is NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS 

Onze stichting beschikt over een ANBI verklaring: al uw giften aan ons zijn volledig aftrekbaar van de fiscus. 

 

***

Stichting PaRDeS (voorheen B. Folkertsmastichting voor Talmudica)

RSIN/fiscaal nummer: 009743340

Bestuur (onbezoldigd):

Bas van den Berg - voorzitter

Pieter Dirk Wolthaus - secretaris

Herman Schouten  – penningmeester

Esther van Eenennaam - bestuurslid

Leo Mock - bestuurslid

Rasit Bal - bestuurslid

Dick Hage - bestuurslid

Marcel Poorthuis - bestuurslid 

Doelstelling van de Stichting PaRDeS: klik hier.

Financieel overzicht Stichting PaRDeS

ANBI-verantwoording 2019: klik hier.

ANBI-verantwoording 2016, 2017 & 2018: klik hier.
ANBI-verantwoording 2015: klik hier.
ANBI-verantwoording 2014: klik hier.

Privacy verklaring: klik hier.

  


Webshop

Kirchner

Tenachon #48