Boekwinkel

Oktoberactie

Bij bestelling van twee of meer boeken,

berekenen wij u geen verzendkosten.

Naar de actievoorwaarden.

 Esther en Poerim 
een verhaal met veel gezichten

Onder redactie van Marcus van Loopik, Bas van den Berg, & Leo Mock


In de Tenach is de Esthernovelle opgenomen in de bundel Geschriften. Het is een kunstig opgebouwde vertelling die zijn uiteindelijke vorm heeft gekregen in verbinding met het Poerimfeest. Vanuit meerdere perspectieven belicht het boek diverse sociaal-culturele en sociaal-politieke onderwerpen.

Het boek is verkrijgbaar voor € 24,50, inclusief
€ 3,00 portokosten.

€ 24.50 -> bestel

Mosje Mozes Moesa, de man Gods in interreligieus perspectief

Auteurs: Esther van Eenennaam, Abdoellah Moulay, Leo Mock en Marcel Poorthuis.


We willen niet verhullen dat het veel gesprekken heeft gekost om dit boekje tot een goed einde te brengen. Daarmee is het des te waardevoller. Onder erkenning van de legitieme verschillen in overtuiging zal eenieder ook zien hoe verwant de diepste inspiratie is van de religies jodendom, christendom en islam. Dat ontdekken geeft moed voor de toekomst!

Het boek is verkrijgbaar voor € 18,00, inclusief
€ 3,00 portokosten.

€ 18.00 -> bestel

Managen met Mozes: lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag

Auteur: prof. dr. Marcel Poorthuis, met een voorwoord van prof. dr. Jan Peter Balkenende.

De bijbelse verhalen over Mozes vertellen hoe deze leider bescheidenheid combineerde met overtuiging en bezieling. Hoe hij een berooide en onderdrukte groep mensen tot saamhorigheid wist te brengen; ze opvoedde tot verantwoordelijkheid en vertrouwen. Bovendien voorzag Mozes zijn mensen van een mission statement: de Tien Geboden, zodat een rechtvaardige samenleving in het land mogelijk zou worden. Deze geschiedenis, eindeloos becommentarieerd door filosofen, exegeten, rabbijnen en zelfs psychiaters, biedt voor alle tijden een model voor leiderschap: gezag, vertrouwen, maar ook opstand, argwaan en hebzucht, het passeert allemaal de revue.

Managementliteratuur laat soms verrassende overeenkomsten zien; vaker biedt het verhaal van Mozes een uitdagend alternatief.

Managen met Mozes biedt een originele benadering van het centrale bijbelse verhaal van bevrijding uit slavernij. Leidinggevenden, maar ook leraren, ouders en zorgverleners en eenieder die richtlijnen voor zijn eigen leven zoekt, allen zullen hier een schat een wijsheid vinden.

Het boek is verkrijgbaar voor € 17,00, inclusief € 2,50 portokosten.
€ 17.00 -> bestel
Reizen door de Tora deel 2 - Rob Cassuto

Reizen door de Tora, Van de Berg naar de Rivier: Leviticus, Numeri en Deuteronomium – Rob Cassuto
De Tora, de eerste vijf boeken van de Bijbel, vormt de hoeksteen van het Jodendom als gedachte- en geloofsgoed. Iedere week wordt een stuk van de Tora, de weekportie of parasja, in de synagoge gereciteerd. Commentaar schrijven op de parasja van de week is een eeuwenlang en ook nu nog beoefend genre in het Jodendom.
'Rob Cassuto combineert een grote loyaliteit aan de lessen van de Tora met een volstrekt onafhankelijke opstelling. Nergens wordt de lezer gedwongen zaken voor waar aan te nemen, integendeel, telkens worden zekerheden op speelse wijze ondergraven. Daaronder schuilt bij de auteur een grote gevoeligheid voor existentiële vragen, die voor hem belangrijker zijn dan de antwoorden.' - Prof.dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog en voorzitter van Stichting PaRDeS.

'In het Jodendom is het lezen en bestuderen van Tora niet voorbehouden aan een selecte groep, maar is het de opdracht van iedereen. Jodendom nodigt iedere lezer uit, op basis van de traditie, de woorden van Tora te lezen en te herlezen. Rob Cassuto geeft in dit boek zijn persoonlijke interpretatie van de oude woorden. Hij neemt ons aan de hand, maakt een reis door de tekst en laat ons, onderweg, kennismaken met andere commentatoren die eerder deze reis maakten.' - Rabbijn Albert Ringer.

Het boek is verkrijgbaar voor € 20,00, inclusief € 2,50 portokosten.
€ 20.00 -> bestel
Abraham/Ibrahim - De spiritualiteit van gastvrijheid - Herdruk!

Socrates leerde de mens zelf na te denken, Boeddha hielp de mens om te gaan met zijn lijden. In drie religies is Abraham de zoeker naar waarheid. Van jongs af aan stelt hij zich niet tevreden met wat iedereen om hem heen gelooft en wantrouwt hij de onderdrukkende vormen van religiositeit. Die vindt hij beneden de menselijke waardigheid en een belediging van het heldere denken. Hij brak met zijn familie, vaderland en cultuur om de roepstem van de Eeuwige te volgen zonder te weten waarheen. In dit boek komen de drie Abrahamitische religies aan het woord over de gastvrijheid van Abraham. Juliette van Deursen laat zien hoe Abraham een essentiële rol speelt in de dialoog tussen joden, christenen en moslims. Zij belicht vooral diens gastvrijheid als spirituele roeping. Leo Mock schetst de gestalte van Abraham vanuit de joodse bronnen. De aartsvader is niet alleen met persoonlijke liefdadigheid bezig, maar werkt evenzeer aan structurele hulp! Bovendien gaat het om een gastvrijheid die ook oproept tot geestelijke ruimte voor andere overtuigingen. Marcel Poorthuis toont aan dat de islam vaak spreekt over gastvrijheid, in Koran-teksten, commentaren, parabels en filosofische werken. Abraham/Ibrahim kan vandaag de dag gerust gelden als beschermheer van alle vluchtelingen. Als ‘vader van de gelovigen’ overstijgt hij één enkele religie, of dat nu jodendom, christendom of islam is. Gastvrijheid voor elkaars overtuigingen: dat is wat onze samenleving nodig heeft.

Het boek is verkrijgbaar voor € 15,00, inclusief € 2,50 portokosten.
€ 15.00 -> bestel
Avinoe: over de joodse achtergronden van het Onze Vader

Door prof. Marcel Poorthuis en prof. Theo de Kruijf.
Het is bekend: een spannend verhaal heeft een hoofdpersoon die allerlei moeilijkheden tegenkomt. Hij weet die te overwinnen en uiteindelijk viert hij de overwinning.

Eigenlijk is het met het geloof niet anders. Een mens zoekt zijn weg door het leven en komt veel obstakels tegen: verdriet, tegenslag, maar ook uitdagingen die hij moet overwinnen om verder te komen. Zo gaat de levensweg samen met groei, met verdieping van levenservaring die niet mogelijk zouden zijn als een mens alleen voor het gemakkelijke en positieve zou hoeven te kiezen.

Dat is misschien ook wat er bedoeld wordt met de bijbelse notie van beproeving. Abraham die gevraagd wordt zijn zoon aan God te offeren / op te dragen, leert dat als een beproeving van God te zien. Hij komt daardoor tot nieuw inzicht: God wil overgave, maar geen geweld, God wil dat de zoon een kind van God is, niet bezit van Abraham. Vandaar: “Het gebeurde dat God Abraham beproefde”. Abraham wordt beproefd, ja zelfs op de proef gesteld. Zover durft de bijbel te gaan!

In het joodse ochtendgebed komt die gedachte weer terug, maar daar wordt tevens gebeden om niet in de macht van beproeving te geraken.

Breng mij niet in de macht van het kwaad,

Noch in de macht van beproeving,

Noch in de macht van schande.

Het lijkt erop dat goed en kwaad verstrengeld zijn, zodat we niet altijd kunnen uitmaken of wat kwaad was toch niet ook goeds bevat.

In Avinoe wordt dieper ingegaan op de joodse achtergronden van het Onze Vader. Speciale aandacht is er voor de betekenis van beproeving / bekoring / verzoeking. Uitnemend geschikt voor bijbelkringen en leerhuizen. Nu te bestellen bij PaRDeS, en direct leverbaar.

Bij afname van 10 of meer exemplaren ontvangt u € 2,50 korting.
€ 14.50 -> bestel
Reizen door de Tora deel 1 - Rob Cassuto

Reizen door de Tora, Van het Begin naar de Berg: Genesis en Exodus – Rob Cassuto
Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen. In de Tora heten die weekhoofdstukken 'parasja' of 'sidra', Iedere week worden er nog steeds overal ter wereld op websites en in periodieken weer nieuwe commentaren gepubliceerd. Rob Cassuto heeft zich in het grote leger van deze commentatoren gevoegd. De aanleiding voor deze stukjes was zijn eigen behoefte de Tora met enige discipline en in meer detail te bestuderen, met nieuwe ogen en tegelijk respect voor de Joodse traditie. Een selectie uit afgelopen jaren legt hij aan de lezer voor, in toegankelijke bewoording geschreven stukkens, voor iedere week één of twee. Daarbij heeft hij getracht een eigen interpretatie of een persoonlijke noot toe te voegen. Lezing van deze bundeling vormt een goede aanleiding voor de in Jodendom geïnteresseerde student om kennis te maken met de bijbel - speciaal dus de Tora – vanuit de (zijn) joodse optiek. Misschien opent dat wel verrassende perspectieven. Als je wil, studeer met hem mee!

Het boek is verkrijgbaar voor € 20,00, inclusief € 2,50 portokosten.
€ 20.00 -> bestel
Chanoeka - lichtpuntjes in het donker

Marcus van Loopik gaat in dit boek in op het paradoxale karakter van Chanoeka. Dit feest herinnert aan donkere tijden en aan gewapende strijd, maar tegelijkertijd aan licht en verlangen naar vrede. Deze spanning tussen de tegengestelde kanten van Chanoeka licht de schrijver op verhelderende wijze toe met een kleurige verscheidenheid aan beschouwingen, rabbijnse exegese, chassidische en andere verhalen, gedichten en afbeeldingen. Naar voren komt hoe het religieuze volksgeheugen op poëtische wijze historische ervaringen vasthoudt en doorgeeft in ‘wonderverhalen’. Van Loopik laat zien dat zulke verhalen een eigen waarheid bezitten, zelfs voor de ‘ongelovige’. Gericht op het stimuleren van verbondenheid in een verdeelde samenleving laat Van Loopik zien hoe Joden, Christenen en Moslims elkaar kunnen vinden. De symboliek van het licht als goddelijke eigenschap en menselijke opdracht delen zij met elkaar. In soms verrassend verwante religieuze teksten wordt hun gemeenschappelijk erfgoed onder de aandacht gebracht.

Prijs is inclusief € 2,50 portokosten.
€ 15.00 -> bestel
Dadelpalmboom van Debora - Mozes Cordovero (vertaling: drs. Henk J. Huyser)

Dadelpalmboom van Debora is in de zestiende eeuw geschreven door Mozes Cordovero, een van de grootste kabbalisten in het toenmalige centrum van de mystiek, Safed in Gallilea. Het is door de eeuwen heen een veel gelezen en geliefd boek gebleven. Voor het eerst in de geschiedenis worden hier aanwijzingen gegeven hoe de tien goddelijke karakteristieken, weergegeven in de zogenoemde sefirotboom, vertaald kunnen worden als een dagelijkse opdracht voor een mens. Want zoals een hedendaagse onderzoeker van de mystiek zei: ‘Religion is a way of walking, not a way of talking.’ Dadelpalmboom van Debora maakt deel uit van de serie ‘Leren om te doen’ van stichting Pardes.

Prijs is inclusief € 2,00 portokosten.
€ 17.00 -> bestel
Balk & Splinter - dr. Marcus van Loopik

Geen religieuze tekst is wereldwijd zo bekend als de Bergrede. In deze studie maakt Marcus van Loopik korte metten met de gedachte dat de Bergrede het Jodendom telkens weer overstijgt. Met een verbluffende kennis van allerhande joodse bronnen laat hij overtuigend zien dat en hoe de Bergrede schatplichtig is aan leer en leven van joodse wijzen.
Aan de hand van een gedetailleerde studie laat hij ons zien hoezeer de leer van Jezus geworteld is in de lessen van de Bijbelse profeten en in de verhalende en normerende traditie van de rabbijnen.

Prijs is inclusief € 6,75 portokosten.
€ 31.75 -> bestel
Vergeving van het onvergeeflijke

Over de filosofische Talmoedlezing van Emmanuel Levinas jegens de ander door Marcel Poorthuis.

Prijs is inclusief € 2,00 portokosten.
€ 14.50 -> bestel