Logo, Missie en Visie

Het logo.


De vier bollen symboliseren de bronnen van Joodse wijsheid, die de stichting PaRDeS toegankelijk maakt voor mensen met een brede geest.
In de bollen is het woord PaRDeS (Paradijs) in het Hebreeuws te lezen. De Hebreeuwse letter Pi staat voor het zoeken naar de eenvoudige, letterlijke betekenis van een tekst, de Resj voor het onthullen van de verborgen of impliciete betekenis, de Dalet voor het vinden van de betekenis door het vergelijken van de ene tekst met een andere of door het vergelijken van de tekst met de ervaringen van de mens. De vierde letter, de Samech, staat voor het zoeken in de tekst naar geheime, mystieke of esoterische betekenissen. De Hebreeuwse letters P, R, D, en S vormen samen het woord PaRDeS. De naam PaRDeS staat voor de plek waar men zich terug kan trekken, wijsheid uit de bronnen tot zich kan nemen en daarmee met een beschouwende blik de wereld kan bekijken.

 

De stichting wil de joodse bronnen in een dialogisch en open leerproces toegankelijk maken voor een breed publiek en zo een bijdrage leveren aan de omgang met actuele levensvragen in de samenleving.

De stichting werkt daarbij vanuit de overtuiging dat thema's als humaniteit, menselijke waardigheid, tolerantie en solidariteit, die van groot belang zijn in onze samenleving, belangrijke impulsen kunnen ontvangen uit de joodse traditie. In het leerproces zijn de vragen van de deelnemers primair en wordt telkens gezocht naar verbinding van wijsheidsbronnen met actuele levensvragen.

De stichting wil iedereen laten kennismaken met het Jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. Dat doet de stichting onder meer door:

  • Het toegankelijk maken van de uitgebreide Judaïca-bibliotheek
  • De uitgave van het blad Tenachon
  • Het uitgeven van boeken en andere publicaties in het verlengde van de missie
  • Het organiseren van cursussen, workshops en seminars
  • Het aanbieden van een unieke studiemethode, het ‘dialogisch lernen’

Eerder verschenen brochures: