Tenachon

Een sterke vrouw

 

INLEIDING

Het thema van dit nummer komt uit Spreuken 31:10-31, een loflied op een esjiet chajil - een sterke vrouw. Mocht iemand denken: een uitzonderlijk verhaal, want de Bijbel is toch een vrouwonvriendelijk boek, het tegendeel is waar. De combinatie isja (vrouw) en chajil (krachtig) komt vaker in de Bijbel voor dan men misschien denkt.

In een oud joods bijbelcommentaar wordt al een hele lijst sterke vrouwen opgenoemd, zoals Sara, Rivka en Rachel (de aartsmoeders), de dochter van de farao en Mozes' zuster Mirjam - beiden zorgen ervoor dat Mozes blijft leven -, Rachab, die de verspieders heeft gered, en deze lijst eindigt met Ruth, de oermoeder van de verlosser. Voor de bijbelkenner duidelijk een lijst waarin ook niet-joodse vrouwen hun plaats krijgen. Vrouwen die weten wat het is om door te zetten.
In dit loflied hebben we dus te maken met 'een vrouw uit één stuk'. Niet alleen door het gebruik van de woordencombinatie wordt in het loflied dit beeld van de sterke vrouw getekend, ook de opbouw van het lied werkt hieraan mee. Het is de vrouw die handelt en doet. Alle anderen worden genoemd in relatie tot de vrouw. Het gaat om háár echtgenoot, háár meisjes, háár huis, háár zonen. Met haar begint het lied; met haar daden eindigt het. Het is deze vrouw die in de bijdragen tevoorschijn komt.

De portretten van de auteurs en geïnterviewden zijn gemaakt door fotograaf Monique Belier, student aan de Fotoacademie in Amsterdam.

namens de redactie,

Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297