Tenachon

Leven in dienst van de ander

INLEIDING

Awraham Soetendorp – leven in dienst van de ander 

Op 19 november jl. ontving rabbijn Awraham Soetendorp tijdens een symposium in de liberale synagoge in Den Haag de prestigieuze Scopus Award voor zijn levenslange inzet voor dialoog. Symposium en prijsuitreiking werden georganiseerd door de Nederlandse Vrienden van de Hebrew University in Jeruzalem en het Soetendorp Institute for Human Values. Deze Tenachon eert de rabbijn met bijdragen die aansluiten bij zijn werk. De artikelen, die speciaal voor deze gelegenheid geschreven zijn, bieden een analyse van de stand van zaken in de interreligieuze dialoog: sluit die nog aan bij deze tijd of dreigt het einde van de dialoog?

Volgens Alon Goshen-Gottstein komt de interreligieuze dialoog niet tot de kern van de zaak. Hij zoekt die in een veranderde grondhouding die zich primair kenmerkt door nederigheid.

Leo Mock en Eric Ottenheijm zijn van mening dat deelnemers aan de dialoog dienen te zoeken naar een gemeenschappelijke taal.

Karen Armstrong stelt dat de dialoog geen aandacht heeft voor compassie, terwijl dat juist de essentie zou moeten zijn.

Bas van den Berg en Rachel Reedijk kijken naar de dialoog vanuit metaperspectief: de voortdurende dialoog over de dialoog.

Azza Karam plaatst de dialoog in een politieke context. Zolang er honger en geweld bestaan, is men niet vrij om te dialogiseren.
In de laatste kring vindt u een interview met rabbijn Soetendorp: hoe ziet hij de toekomst van de interreligieuze dialoog?

Namens de redactie,

Rachel Reedijk


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297