Tenachon

Emoties

 

Ons gevoel lijkt ‘op straat te liggen’. Ondanks alle discussie over privacy delen we onze emoties publiekelijk op tv, op sociale media. Bij het whatsappen gebruiken we emoticons om ons gevoel tot uitdrukking te brengen. Soms lijkt het erop dat wat wij doen pas ‘echt’ is als er sprake is van gevoel, van emotie.

In de bijdragen in dit nummer zien we een andere houding beschreven: emoties dienen beheerst te worden. De vraag is of het denken vanuit religie achterloopt bij de ontwikkelingen in de maatschappij, of dat zij vooroploopt en de beweging zichtbaar maakt dat het tonen van emotie in de openbare ruimte om zelfbeheersing vraagt. Het antwoord op die vraag laten wij graag aan de lezer over.

Kring 1 laat zien dat individuele emoties in Tenach en joodse traditie serieus genomen worden, maar dat zij tevens een relationele component kennen, ook die wordt serieus genomen. Het getoonde gedrag is uiteindelijk maatgevend en bepaalt wie de mens is.

Kring 2 onderzoekt of de christelijke traditie, in samenhang met de rabbijnse traditie, een perspectief kan bieden op de zoektocht naar een nieuw emotioneel regime. De auteur meent van wel indien emotie als startpunt van reflectie en zelfonderzoek genomen wordt.

Kring 3 betoogt dat emotie historisch gezien een slechte naam heeft binnen de islam. Emotie verblindt de toegang tot het rechte pad en dient verworpen te worden door zich te onderwerpen aan de juiste handelingen. Toch sluit de auteur af met een positieve (her)waardering van emotie, die ervoor kan zorgen dat er ruimte ontstaat om oprechte interesse te tonen voor wat de mens werkelijk is en hem/haar bezighoudt.

Doormodderen is geen optie. Met deze stelling eindigt kring 4. Noch een eenzijdige nadruk op emotie, verpakt in bijvoorbeeld events, noch een nadruk op cognitie gaat de (inter)religieuze dialoog helpen. Nieuwe vormen dienen gevonden te worden.

Kring 5 haakt aan bij de performance ‘The Artist is present’ van Marina Abramovic. De auteur verbindt dit kunstwerk met het gedachtegoed van Levinas. Bij beide gaat het om een ontmoeting die verder gaat dan een oppervlakkige emotionele prikkel. Een ontmoeting die ons kan raken in ons bestaan, waardoor we tot onszelf en tot de ander kunnen komen.

In kring 6 laat Chantal Suissa-Runne haar licht schijnen over de rol van emotie in de interreligieuze dialoog, zowel bij haarzelf als bij haar gesprekspartners. Alle emoties mogen, moeten zelfs, openlijk ter sprake komen, dan kan er een ontmoeting plaatsvinden.


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297