Tenachon

Markt

 

INLEIDING

Als kleine jongen werd ik door mijn grootmoeder vaak meegenomen naar de markt. In het Amsterdamse had je er meerdere. Mijn omzwervingen als student langs diverse huizen kan ik verbinden met verscheidene markten: Lindengracht, Dappermarkt, de Albert Cuyp (toen nog niet toeristisch), de Ten Katemarkt en de Noordermarkt, om er een paar te noemen. De markt ervaar ik tot op de dag van vandaag als ‘gezellig’, een plek waar je een bekende tegenkomt en een praatje maakt, een ontmoetingsplek.

Maar met begrippen als marktdenken, marktconform, arbeidsmarkt en marktwerking en de gevolgen daarvan in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw kreeg ‘de markt’ een andere connotatie. De markt kan een kille plek zijn waar het alleen om de winst draait. Zo hebben de zorg, het onderwijs en andere publieke sectoren enorm onder de marktwerking geleden. De menselijke maat, die zo typerend is voor de markt, is verdwenen, is de vaak gehoorde klacht. In dit nummer van Tenachon gaan we daarop in.

 

Kring 1 onderzoekt de waarde van werk/arbeid als motor van de markt.

Aan de hand van de nieuwtestamentische parabel over ‘de werkers in de wijngaard’ en twee rabbijnse parabelspreuken gaat kring 2 nader in op de verhouding tussen arbeid en het verdiende loon.

Kring 3 stelt dat de markt niet een plek is waar alles mag, maar juist een plaats die verplicht.

Kring 4 beschouwt de gevolgen van de marktwerking voor ons mensbeeld, waarbij vervreemding een rol speelt.

In kring 5 vraagt de auteur zich af welke invloed het idee van marktwerking heeft op jongeren. Kunnen zij zich hiervan losmaken en een eigen koers varen?

Kring 6 interviewt jurist Victor Broers, die zijn baan als ‘policy advisor’ heeft opgezegd en nu als freelance ‘reflectiepartner’ nadenkt over de markt.

De foto’s in dit nummer zijn van Rob Bogaerts, gemaakt op de Albert Cuypmarkt, begin jaren 80.

 

Namens de redactie,

Niek de Wilde


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           06 – 40 22 89 23 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           tenachon@stichtingpardes.nl

 

ISSN: 1388-6297