Tenachon

Techniek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menselijk handelen lijkt uit twee onderdelen te bestaan: zaken uit elkaar halen en zaken verbinden. Onderzoeken en verbinden gebeurt veelal in religie en kunst. Een voorbeeld van onderzoeken en uit elkaar halen is techniek. In deze Tenachon staan we stil bij verschillende manieren waarop vanuit levensbeschouwelijke optieken naar techniek gekeken wordt.

Kring 1 onderzoekt de waardering van techniek in Tenach, Talmoed en latere joodse tradities. Kring 2 gaat nader in op de invloed die digitale techniek heeft op cultuur en samenleving, en daarmee op religie. In kring 3 wordt de (moeizame) verhouding tussen islam en techniek beschreven. Is techniek religieus neutraal, die vraag wordt besproken in kring 4. Aan de hand van de film Her (2014) wordt in kring 5 de vraag gesteld wat kunstmatige intelligentie ons vertelt over ons mensbeeld. Het interview in kring 6 stelt expliciet de vraag naar de relatie tussen techniek en ethiek.


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar: info@stichtingpardes.nl

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.-plus verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           0183 – 645006 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           info@stichtingpardes.nl

ISSN: 1388-6297