Stichting PaRDeS - bronnen van joodse wijsheid

Nieuw boek:

Esther en Poerim
een verhaal met veel gezichten

onder redactie van
Marcus van Loopik, Bas van den Berg
& Leo Mock

lees meer …

Haftara van deze week  

 

Ezechiël 28:25-29:21 bij de parasja Wa’era

Ezechiël voorspelt voor Egypte een reeks van rampen    

lees meer …

Bijbels Hebreeuws:
Lezen uit 1 Kronieken
 

Vrijdag 31 januari
10.30 - 12.15 uur

Over allerlei gebeurtenissen tijdens de regering van koning David.     

lees meer …

Welkom op de site van

Stichting PaRDeS

(voorheen B. Folkertsma Stichting voor Talmudica)

De Stichting PaRDeS is een studiecentrum waar iedereen welkom is die meer over het jodendom wil weten. 

Het hart van de stichting wordt gevormd door de Aschkenasy Bibliotheek, een verzameling van meer dan 8000 boeken die alle standaardwerken op het gebied van de joodse traditie omvat.

De Stichting wil iedereen laten kennismaken met het jodendom, ongeacht zijn of haar achtergrond. De Stichting doet dat door lezingen en studiedagen te organiseren, cursussen te geven en het blad Tenachon uit te geven.

De Stichting is in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht door rabbijn prof. dr. Yehuda Aschkenasy z.l.

                                                                                

  
Stichting PaRDeS

Tel: 0183 – 645006

e-mail: info@stichtingpardes.nl

Bezoekadres:

Claude Debussylaan 2-8
1082 MD Amsterdam

Postadres

Stichting PaRDeS
Postbus 325
4200 AH GORINCHEM

Rondleiding door de Yehuda Aschkenasy bibliotheek