Emoena-project van start gegaan.

Geplaatst op 11-11-2019

Emoena-Nederland maakt deel uit van een Europees project dat gestart is in Parijs op initiatief van rabbijn Pauline Bebe.
Het is een opleidingstraject gericht op "leiderschap in een multireligieuze samenleving". 

Wat Emoena uniek maakt is de samenwerking tussen religieuze leiders, religiewetenschappers en maatschappelijke organisaties. Academische partner in Nederland is de Theologische Faculteit van de Vrije Universiteit, o.l.v. professor Marianne Moyaert.

In Nederland nemen 31 studenten deel, een goede afspiegeling uit diverse religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden. Zij volgen een intensief programma van 18 lesdagen, verspreid over het jaar, op verschillende locaties. Aan het eind ontvangen de studenten een certificaat. Daarna gaan zij door als Europese alumni-groep. 

 

 

Foto: Het College van Oprichters en de Wetenschappelijke Adviesraad.

Meer over het Emoena project: klik hier.