Boekbespreking Reizen door de Tora

Joodse exegese

In het oktobernummer van ’Woord & Dienst’, Opiniërend Magazine voor Protestants Nederland, verscheen een boekbespreking van de twee bij PaRDeS uitgegeven delen ‘Reizen door de Tora’ door Rob Cassuto.

De schrijver van het artikel, Aarnoud van der Deijl, kan zich de uitspraak van rabbijn Yehuda Ashkenazy nog goed herinneren: ‘Ik zit hier niet om u jood, maar om u een betere christen te maken, een die zijn eigen heilige geschriften beter verstaat’.

Rob Cassuto wordt in het rijtje David Flusser, Pinchas Lapide, Willem Zuidema en Piet van Boxel geplaatst.

Naar het artikel. 


Webshop

Boekenbon?

Review