Managen met Mozes

Managen met Mozes:

lessen uit de woestijn voor leiders van vandaag

Auteur: prof. dr. Marcel Poorthuis, met een voorwoord van prof. dr. Jan Peter Balkenende. 

De bijbelse verhalen over Mozes vertellen hoe deze leider bescheidenheid combineerde met overtuiging en bezieling. Hoe hij een berooide en onderdrukte groep mensen tot saamhorigheid wist te brengen; ze opvoedde tot verantwoordelijkheid en vertrouwen. Bovendien voorzag Mozes zijn mensen van een mission statement: de Tien Geboden, zodat een rechtvaardige samenleving in het land mogelijk zou worden. Deze geschiedenis, eindeloos becommentarieerd door filosofen, exegeten, rabbijnen en zelfs psychiaters, biedt voor alle tijden een model voor leiderschap: gezag, vertrouwen, maar ook opstand, argwaan en hebzucht, het passeert allemaal de revue. 

Managementliteratuur laat soms verrassende overeenkomsten zien; vaker biedt het verhaal van Mozes een uitdagend alternatief.

Managen met Mozes biedt een originele benadering van het centrale bijbelse verhaal van bevrijding uit slavernij.  Leidinggevenden, maar ook leraren, ouders en zorgverleners en eenieder die richtlijnen voor zijn eigen leven zoekt, allen zullen hier een schat een wijsheid vinden.

Bestel nu dit boek. Het kost € 14,50, met verzendkosten € 17,00.

Maak het bedrag over op rekeningnummer NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS. Vergeet niet naam en adres te vermelden.

Een origineel gebaar: geef dit boek aan al uw medewerkers kado!

Bestelt u 5 of meer exemplaren, dan betaalt u geen verzendkosten. 


Webshop

Kirchner

Tenachon #48