Mosje Mozes Moesa, de man Gods in interreligieus perspectief.

 

Recensie

Verschenen in Ophef maart 2019

 

Mosje Mozes Moesa, de man Gods in interreligieus perspectief.

Drie religieuze perspectieven. Harmonie of wrijving? Lees het zelf!
We willen niet verhullen dat het veel gesprekken heeft gekost om dit boekje tot een goed einde te brengen. Daarmee is het des te waardevoller. Onder erkenning van de legitieme verschillen in overtuiging zal eenieder ook zien hoe verwant de diepste inspiratie is van de religies jodendom, christendom en islam. Dat ontdekken geeft moed voor de toekomst!ISBN: 978 90 6446 106 4

Prijs: € 15,00, exclusief verzendkosten van 3 euro.

Maak € 18,00 over naar NL 80 RABO 0129 9836 59 t.n.v. Stichting PaRDeS. Vermeld daarbij uw adres en 'Mosjé, Mozes, Moesa' en u krijgt het boek thuis gestuurd. 


De flaptekst:

Wetgever, profeet, religieus hervormer, bevrijder – dit zijn enkele typeringen die men op de bijbelse figuur van Mozes zou kunnen plakken. Mozes is – ook in de moderne tijd – nog altijd iemand die mensen inspireert en intrigeert. Als centrale figuur in de Tora – het Eerste Testament – heeft Mosjé / Mozes ook zijn weg gevonden naar andere volkeren en culturen: het Christendom en de Islam. Zij hebben Mozes ook een belangrijke plaats in hun traditie gegeven en als bevrijder herkend. Dit boek is voortgekomen uit een levende ontmoeting tussen een jood, een christen en een moslim, elk verbonden met de eigen traditie en open voor wat de ander ten diepste beweegt, die in gesprek zijn gegaan over de bijbelse figuur van Mosjé, Mozes, Moesa. Hoe bekend Mozes ook moge zijn, hij blijft een onuitputtelijk bron en een uitdagend thema voor de interreligieuze dialoog. Ook voor onze tijd!


Bespreek het boekje in leerhuizen en literatuurkringen, liefst met vertegenwoordigers van de verschillende religies.
Bijgaande werkvragen zullen u helpen bij de dialoog. U zult verbaasd staan hoe boeiend de gesprekken zullen worden.


  


Webshop

Kirchner

Tenachon # 45