Ido Abram overleden

Ido Abram kennen wij al zolang Pardes bestaat, toen nog Folkertsma Stichting voor Talmudica geheten. Ido kwam graag bij Yehuda Aschkenasy, de stichter van Pardes, vanwege de open sfeer en vrije gedachtenwisseling waaraan beiden veel waarde hechtten. 

Het proefschrift van Ido Abram was een mijlpaal in de geschiedenis van de stichting. Hierin werd op exemplarische wijze getoond wat interdisciplinair onderzoek is. Ido had zelf een wiskundige achtergrond, had zich verdiept in pedagogie en was ook thuis in de rabbijnse literatuur. Het in gedragswetenschappen nieuwe concept 'permanent leren', door methodoloog A.D. de Groot in Nederland bekend gemaakt, werd voor Ido het uitgangspunt voor zijn studie "Joodse traditie als permanent leren". Eenvoudig gezegd liet Ido zien hoe het concept van permanent leren al vanaf de rabbijnse periode een hoeksteen van het jodendom was. De ervaring daarin opgeslagen, verbond Ido nu met moderne didactische concepten. 

Zijn studie maakte ook furore in kringen van godsdienstonderricht en theologie. Plotsklaps werd duidelijk dat bijbel en katechese niet als twee 'oevers zonder brug' tegenover elkaar staan, maar dat ze in verbinding met elkaar laten zien dat Torah een relatiewoord is, geen louter object.

Ook in de jaren daarna was Ido een trouwe supporter van de stichting en heeft hij zelfs, toen de stichting in zwaar weer verkeerde (en wanneer is dat niet?), de helpende hand geboden.

Wij wensen zijn vrouw Debby en zijn kinderen sterkte om dit verlies te dragen.

"Hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water" (Psalm 1).

Namens de medewerkers van Pardes

Marcel Poorthuis, voorzitter Pardes 


Webshop

Kirchner

Tenachon #48