Inspiratiedag

De Esther-novelle:

een bemoedigend verhaal in 

een tijd van toenemend

anti-semitisme.

Inspiratiedag Stichting PaRDeS 2019

Zondag 19 mei: 13.30  -  17.00  in De Nieuwe Poort

Thema is de Esther-novelle uit ongeveer 400 v.g.j. Al eeuwen een mooi, spannend en bemoedigend verhaal, dat joodse gemeenschappen wereldwijd een hart onder de riem stak juist in tijden van discriminatie en antisemitisme. 

Marcus van Loopik, begenadigd schrijver over thema’s uit de joodse traditie en een bijzonder kunstenaar, loopt al een tijd met de gedachte rond om een goed, scherp en actueel boekje te maken over het verhaal van Esther uit de Hebreeuwse Bijbel. Hij leidt de middag in.

De Esther-novelle is niet alleen in joodse kring gelezen en geduid, maar ook in christelijke gemeenschappen en in interreligieuze groepen. Dineke Houtman, een pleitbezorgster van het samen leren van Tora ook in andere gemeenschappen houdt een verhaal over Esther, dat de inleiding van Marcus aanvult, verbreedt en verdiept.

Onlangs werd de Channah Safrai studiedag voor de tiende keer gehouden. Channah Safrai was een groot geleerde en een begenadigd docente. Daarnaast borduurde zij ook. Zij heeft rond de symboliek en de figuren van de Esther-rol een borduurwerk gemaakt dat vol staat met tekens en symbolen die haar kijk op het verhaal laten zien. Henk Scholder zal een workshop verzorgen waarin ook de inzichten van Channah zullen doorklinken.

Vanuit PaRDeS is ook contact gelegd met de Hagar-Sarah-groep, waarin vrouwen uit de joodse, de christelijke en de islamitische traditie samen leren, samen werken en samen activiteiten ontplooien die leiden tot beter begrip van elkaar en meer solidariteit onderling. Annego Hogebrink zal vanuit dit netwerk een workshop begeleiden.

Genoeg ingrediënten voor een mooi programma op de Inspiratiedag:

13.30 -  13.45: Welkom, thema ,opbouw van de middag      

13.45 -  14.05: Verhaal van Marcus van Loopik 

"De Esther-novelle belicht vanuit de midrasj" 

14.15 -  14.35: Verhaal van Dineke Houtman

"Als jij nu je mond niet opendoet..."

14.45 -  15.15: Pauze, ontmoeting, muziek

15.15 -  16.15: Workshops

* Henk Scholder: Channa Safrai’s kijk op de Megillath Esther

* Marcus van Loopik & Bas van den Berg: De mogelijkheden van de Esther-novelle in levensbeschouwelijk onderwijs

* Annego Hogenbrink: Passages die te denken geven

16.15 -  16.30: Overdracht voorzitterschap en plannen PaRDeS voor 2019-2026 – Marcel Poorthuis & Bas van den Berg

16.30 -  17.15: Elkaar ontmoeten, een drankje, een hapje en muziek

Plaats: De Nieuwe Poort, Debussylaan 2, Amsterdam Zuid

Inloop vanaf 13.00. Einde: 17.30.

Kosten: € 10,-  per persoon, af te dragen bij binnenkomst.

Graag tevoren aanmelden i.v.m. de catering bij evaneenennaam@gmail.com

  


Webshop

Kirchner

Tenachon 47