Mini-symposium ‘Joodse Vader’

Op zondagmiddag 16 juni organiseren de LJG Amsterdam en het Levisson Instituut samen een mini-symposium over het LJG beleid ten aanzien van mensen met een Joodse vader.

aron hakodesj groot

De LJG beschouwt mensen waarvan de moeder niet-Joods is, maar de vader wel, niet à priori als Joods. Als zij besluiten om als Joods erkend te worden, kunnen zij een traject volgen dat leidt tot een ‘bevestiging van de Joodse status’. Over dit proces, de erkenning en het beleid dat de LJG ten aanzien van deze groep voert, bestaan veel misverstanden. Met dit mini-symposium wil de LJG ruimte bieden aan diegenen die zich betrokken voelen bij het Jodendom, maar vanuit het traditionele Joodse denken niet als Joods worden erkend.

Programma:
1. Rabbijn Joram Rookmaaker: over het beleid van de LJG ten aanzien van mensen met een Joodse vader, de belangrijkste halachische teksten en de ontwikkeling van het LJG beleid op dit gebied
2. Sprekers over hun persoonlijke ervaringen
3. Een paneldebat met LJG rabbijnen

Er zal ook ruimte zijn om vragen te stellen, zowel plenair als individueel.

Datum: zondag 16 juni 2019, 16.00-18.00 uur
Locatie: LJG Amsterdam, Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam
Verplicht aanmelden uiterlijk donderdag 6 juni via: secretariaat@ljg.nl

het jodendom 3 728 


Webshop

Boekenbon?

Contact