Tenachon # 46

In juni 2020 verschijnt Tenachon # 46

THEMA

Omgang met dieren

De verhouding tussen mens en dier staat steeds nadrukkelijker centraal in onze maatschappij. Toch zijn wij niet de eersten die hierover uitspraken doen. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld sprak Rambam (Maimonides) al over 'mensen en andere dieren'. In de volgende Tenachon besteden we aandacht aan onze omgang met dieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           06 – 40 22 89 23 (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           tenachon@stichtingpardes.nl

 

ISSN: 1388-6297


 


 


Webshop

Kirchner

Tenachon 47