Tenachon # 48

In december 2020 verschijnt Tenachon #48

THEMA

Crisis

‘Never waste a good crisis’ – verspil geen goede crisis. Het lijkt een cynische uitspraak, toch is het dat niet. Elke crisis brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om vastgeroeste zaken los te krijgen. In de volgende Tenachon besteden we aandacht aan die vragen waarop een viroloog waarschijnlijk geen antwoord kan geven, maar waarover de geesteswetenschap misschien wel haar licht kan laten schijnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Heeft u interesse? 

Een proefnummer van Tenachon bestelt u door een e-mail te sturen naar deze link.

Vergeet niet uw naam en adres in de mail te zetten. De kosten
zijn € 15.- plus de verzendkosten.


 Abonnement nemen? 

Een abonnement op Tenachon kost € 52,95 per jaar.

Studenten betalen slechts € 27,95 [stuur een geldig bewijs van inschrijving mee].

Voor buitenlandse abonnees gelden de volgende verzendkosten:

-          Binnen Europa: abonnementsprijs + € 17,-

-          Buiten Europa: abonnementsprijs + € 28,-

Een jaarabonnement wordt automatisch verlengd. Opzegging dient een maand voor het begin van een abonnementsjaar te geschieden. Het abonnementsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.

 Doe het nu: 

Abonneeservice Tenachon

T           06 – 40 22 89 23 

    (dagelijks van 8.30 uur tot 17.30 uur bereikbaar)

E           tenachon@stichtingpardes.nl

 

ISSN: 1388-6297


 


 


Webshop

Kirchner

Tenachon #48